آموزش مجازی کالیمبا دوره دوم

شما بعد از گذراندن دوره اول قادر به خواندن نت ها , تفاوت نت ها , نحوه صحیح گرفتن ساز ، کوک کردن ساز، و در آخر به راحتی میتونید اولین قطعه خودتون رو بنوازید .
با شروع دوره دوم کلی تغییرات در روند آموزشی شما پیش خواهد آمد.

دوره دوم کالیمبا