آموزش پیشرفته کالیمبا

بعد از گذراندن دو دوره قبلی شما تسلط خوبی رو کالیمبا و نوازندگی این ساز دارید 
با شروع دوره سوم ما شما با مباحث بسیار پیشرفته ای روبرو خواهید شد و با اتمام این دوره شما به یک نوازنده کاملا حرفه ای کالیمبا تبدیل خواهید شد .

دوره تخصصی کالیمبا