کالیمبا ایران
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آموزش نت کالیمبا آهنگ میدونی این دنیا سوگند

آموزش کالیمبا آهنگ میدونی این دنیا سوگند

آموزش نت کالیمبا آهنگ میدونی این دنیا سوگند

مقدمه :

قبل شروع به آموزش کالیمبا حتما ملودی اصلی را چندین بار گوش دهید

برای نواختن آهنگ میدونی این دنیا سوگند با کالیمبا نیاز به تغییر کوک نیست

سطح مبتدی کالیمبا

نتیشن حروفی آهنگ میدونی این دنیا

نیاز به تغییر کوک ندارد

’A’G’F’E’A’A

میدونی این دنیا

’B’A’G’A’ B’A’G’A

بدون تو بدون من

’A’G’F’E’B’B

میدونی زندونه

’C”B’A’A’ B’A’G’G

نده قسم به جون من

”G’F’E’ C”C

حرفات دروغه

’B’B’ A’A

از رو‌ عادته و

’G’F’E

تکراره!

آموزش ویدئویی کالیمبا

سطح مبتدی کالیمبا

نتیشن عددی میدونی این دنیا سوگند

نیاز به تغییر کوک ندارد

’۶’۵’۴’۳’۶’۶

میدونی این دنیا

’۷’۶’۵’۶’ ۷’۶’۵’۶

بدون تو بدون من

’۶’۵’۴’۳’۷’۷

میدونی زندونه

’۱”۷’۶’۶’ ۷’۶’۵’۵

نده قسم به جون من

”۵’۴’۳’ ۱”۱

حرفات دروغه

’۷’۷’ ۶’۶

از رو‌ عادته و

’۵’۴’۳

تکراره!

محصولات کالیمبا ایران

آموزش سطح پیشرفته کالیمبا نوازی

نتیشن حروفی آموزش کالیمبا آهنگ میدونی این دنیا سوگند

نیاز به تغییر کوک ندارد

(A’_A_C’)

’G’F’E’A

’(A’_A)C

میدونی این دنیا

’B’A’G’(A’_A)C

’B’A’G’(A’_A)C

بدون تو بدون من

A’_A_C’)G’F’E’B’(B’_G)B)

نده قسم به جون من

’G’F’E’ C”(C”_A)C

حرفات دروغه

’B’(B’_G)B A’(A’_A)C’E’C

از رو‌ عادته و

G’F’(E’_E)GB E’G’B’(E’_E)

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*